Ο συνεταιρισμός μας ξεκίνησε με την κοινή μας θέληση να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος επιτρέπει την ανταλλαγή, την ανακάλυψη και την δημιουργία με γνώμονα την προστασία του πλανήτη μας.

Η ΜιΑΖω, είναι ένα μέρος όπου επιθυμούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα αντικείμενα και τα υλικά που οι ιδιοκτήτες τους δεν χρειάζονται πλέον. Σε καθημερινή βάση δίνουμε προτεραιότητα στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων, με την παράλληλη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών.
Προάγουμε τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύουμε τη συλλογική δέσμευση για δράση. Η ΜιΑΖω, προσβλέπει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε τύπου κοινού.
Ελπίζουμε να επιφέρουμε και να ενισχύσουμε μια αλλαγή στην αντιμετώπιση απορριμμάτων, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι αποτελούν πόρους.

Δεν είναι πάντα εύκολο και αυτονόητο να καταλήξει κανείς στο ποιος είναι ο πιο οικολογικός τρόπος ζωής, όποιος όμως κάνει προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, θα οδηγηθεί στην αναζήτηση μιας πιο σωστής ενημέρωσης ως προς τα οικολογικά ζητήματα ώστε να μπορέσει να στηρίξει με δεδομένα τις αποφάσεις του.
Και ναι, πολλές φορές θα βρεθούμε να διαβάζουμε αντιφατικά δημοσιεύματα. Θα μας πουν πως η βιομηχανία ρούχων είναι η δεύτερη πιο ρυπογόνα μετά από αυτή του πετρελαίου, αλλά τελικά όχι γιατί έρχεται μετά από αυτή της παραγωγής ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας η της εκτροφής. θα μας πουν πως καταργώντας τα πλαστικά μιας χρήσης και τις πλαστικές σακούλες βοηθάει κανείς ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, η και όχι, καθώς είναι ένας τρόπος να επωμιστεί κανείς ατομικά την ευθύνη για την καταστροφή του πλανήτη ενώ την έχουν συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες.

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να σωθεί ο πλανήτης και να μπορεί να είναι βιώσιμος για εμάς, σίγουρα όμως υπάρχει χρόνος να αλλάξουμε εμείς, είναι στο χέρι μας να ενεργοποιηθούμε, με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτει ο καθένας μας, ώστε ο τρόπος που επιλέγουμε να είμαστε, να σέβεται τον πλανήτη και την ζωή που φιλοξενεί.