Πως συμμετέχεις:

Η ΜιΑΖω απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλάζοντας τον τρόπο κατανάλωσης τους με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και αγαθών,  στρεφόμενοι προς μεταχειρισμένα είδη, για οικολογικούς ή/και οικονομικούς λόγους.